Wat is mediation?

Mediation: Efficiënt oplossen van conflicten.

Conflicten kosten meestal tijd, geld en ergernis. Een geschil – bijvoorbeeld met een leverancier of een medewerker/ster – kan uw bedrijfsprocessen in gevaar brengen. Of de goede relatie met een zakenpartner op de tocht zetten. Om over de financiële consequenties maar niet te spreken. Conflicten zijn er vooral om te worden opgelost. Maar hoe doe je dat, als je niet meer met elkaar in gesprek bent, en men zich terugtrekt op juridische standpunten?

Mediation (conflictbemiddeling) is een aantrekkelijke mogelijkheid. Bij mediation begeleidt een neutrale derde, de mediator, het onderhandelingsproces tussen de partijen. Doel: een gezamenlijke oplossing bereiken. De mediator brengt de communicatie weer op gang. Standpunten maken plaats voor belangen. Creatieve oplossingen worden bespreekbaar, zonder er meteen aan opgehangen te kunnen worden. Het kan gaan om een arbeidsconflict, geschillen tussen vennoten, een kwestie met een leverancier; te veel om op te noemen. Doel is een oplossing te vinden die past bij uw belangen. De mediator helpt om gezamenlijk zo’n oplossing te bereiken.

Mediation is een goedkopere en minstens zo effectieve manier om problemen de wereld uit te helpen. De gang naar de rechtbank met dure advocaat- en proceskosten kan met mediation in de meeste gevallen voorkomen worden.

Mediation is besloten, vertrouwelijk en vrijwillig. De procedure is informeel. De mediator is procesbegeleider. Hij/Zij doet geen uitspraak; de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Deze wordt vastgelegd in een overeenkomst. Meestal is de acceptatie van zo’n gezamenlijke oplossing groot. Mediation bewijst zich in de praktijk als flexibel, snel en kostenefficiënt, met een hoge slaagkans. Belangrijkste voorwaarde is de wil om er samen uit te komen en de bevoegdheid om een gevonden oplossing vast te leggen.